my cart 0 shopping cart (0) 0

Nu aveți niciun articol în coș

UTILIZAND ACEST SITE, SUNTEŢI DE ACORD CU ACEŞTI TERMENI ŞI CONDIŢII. DACĂ NU SUNTEŢI DE ACORD CU ACEŞTI TERMENI ŞI CONDIŢII, NU UTILIZAŢI ACEST SITE.

Conţinutul siteului

Materialele disponibile in acest site, inclusiv materialele din siteurile accesibile prin legături directe sau indirecte din acest site, sunt oferite ca atare, fără nici un fel de garanţii, fie ele exprese sau implicite, inclusiv, dar nu numai, toate garanţiile implicite de vandabilitate, de adecvare la un anumit scop, de titlu sau de respectare a legalităţii. Nu garantăm că materialele vor fi lipsite de erori, viruşi, elemente calomniatoare, jignitoare etc. Vă asumaţi intregul cost al oricăror servicii, reparaţii sau corecturi necesare. De asemenea, acest site poate să conţină materiale ale căror texte prezintă inadvertenţe tehnice sau erori tipografice, care vor fi corectate pe măsură ce sunt descoperite, acest lucru răminind la discreţia totală a reprezentanţilor webbike.ro. Aceste corecturi şi modificări pot fi incorporate in site anterior sau ulterior implementării lor in textele tipărite.

Legături către siteuri ale unor terţe părţi

Materialele care pot fi accesate din siteurile legate nu sunt gestionate de noi şi, prin urmare, nu suntem responsabili de conţinutul acestora. O referinţă la un site legat sau la orice nume de produs ori serviciu al unei terţe părţi nu constituie şi nu implică aprobarea sau susţinerea sa de către noi, iar dumneavoastră vă asumaţi toate riscurile in ceea ce priveşte utilizarea sa.

Responsabilitatea juridică

In nici un fel de condiţii nu suntem răspunzători, nici noi, nici partenerii, personalul, agenţii sau furnizorii noştri, pentru nici un fel de daune, incluzind, fără limitări, daune directe, indirecte, accidentale, speciale, punitive, de consecinţă sau alte daune (incluzind fără limitări pierderi de profituri, de venituri sau pierderi economice similare), indiferent dacă se produc prin contract, ca urmare a unui prejudiciu sau alt mod, daune care pot apărea ca urmare a utilizării sau a imposibilităţii de a utiliza materialele disponibile in acest site sau in orice site legat, chiar dacă suntem avizaţi de o astfel de posibilitate, nici faţă de orice cerere a unei terţe părţi.

Uzul personal şi drepturile de proprietate intelectuală

Sunteţi de acord să utilizaţi acest site numai in scopuri legale. Aveţi dreptul să descărcaţi o singură copie a informaţiilor din acest sit pe un singur computer numai pentru uz personal, necomercial. Nu aveţi dreptul să copiaţi, să utilizaţi, să modificaţi, să transmiteţi, să distribuiţi, să dezasamblaţi articolele pentru a le copia sau să exploataţi in orice fel materiale brevetate sau aflate sub incidenţa drepturilor de autor, din acest site, cu excepţia cazului in care acest lucru este făcut cu acordul expres al respectivului proprietar. Utilizarea oricărui produs software disponibil pentru descărcare din acest site este reglementată de condiţiile acordului de licenţă care insoţeşte respectivul produs software. Toate mărcile comerciale, mărcile de servicii şi denumirile comerciale din acest site sunt mărci ale respectivilor proprietari şi orice utilizare neautorizată a acestor mărci este strict interzisă. webbike.ro nu-si asuma nicio responsabilitate pentru acuratetea informatiilor din site. Pentru acestea, sunt direct responsabili redactorii sau colaboratorii webbike.ro.

Protecţia

Prin aceasta sunteţi de acord să ne apăraţi şi să ne protejaţi pe noi şi pe colaboratorii noştri faţă de orice fel de pretenţii, pierderi, răspunderi, daune sau cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) care pot rezulta din utilizarea de către dumneavoastră a acestui site.

Acoperirea teritorială

Acest site oferă o listă lungă de articole şi, prin urmare, el poate să conţină referinţe sau referinţe incrucişate la anumite produse şi servicii care nu sunt disponibile (imediat) in orice ţară. Orice astfel de menţiune nu implică in nici un fel faptul că webbike.ro  intenţionează să comercializeze asemenea produse sau servicii intr-o anumită ţară.

Generalităţi

Aceşti termeni şi condiţii sunt aplicabile in concordanţă cu legile Uniunii Europene. webbike.ro işi rezervă dreptul de a adăuga, şterge sau modifica o parte sau toate condiţiile de utilizare, in orice moment, cu sau fără preaviz.

Pentru utilizarea serviciilor webbike.ro sunteti deacord ca adresa dumneavoastra de e-mail sa fie pastrata in baza de date webbike.ro si inscrisa in lista noastra de newsletter.